பதிவிறக்கம்
Academia
சமீபத்தியப் பதிப்பு 3.0
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Academia புதிய பதிப்பு3.0

Academia
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

Academia - தேர்வுகள், பரிசோதனைகள் மற்றும் பாடங்கள் உட்பட்ட கல்விப் பொருட்களை வழங்குகிறது.

தற்சமயம் எங்களிடம் Academia, பதிப்பு 3.0 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

Academia is a program designed to test the users knowledge in a variety of areas with a set of in-house tests. The test back provided by Academia covers English, Math, Science, Geography, and History, so you can get a sample of new questions under each topic to ensure you are getting a well-rounded education. The difficulty is for more senior levels of high school, so can be used as preparation questions for advancing one’s knowledge later in their high school career.

பதிவிறக்கம்
மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


Physics Virtual Lab, PVL
Physics Virtual Lab, PVL
Chinese WordBox For Windows 7
Chinese WordBox For Windows 7
Sheels Hindi to English Dictionary
Sheels Hindi to English Dictionary
Ultimate++
Ultimate++
விளக்கம் இயற்பொருள் பரிசோதனைகளைத் தெளிவுபடுத்தும் ஒரு உருவக மென்பொருள். பதிவிறக்கம் செய்க Chinese WordBox For Windows 7, பதிப்பு 1.1 எளிய ஆங்கிலம்-ஹிந்தி மற்றும் ஹிந்தி-ஆங்கிலம் சொல்லகராதி மென்பொருள். பதிவிறக்கம் செய்க Ultimate++, பதிப்பு 605
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 1 0 8 0
விலை $ 100 $ 29 $ 0 $ 0
கோப்பின் அளவு 6.32 MB 9.00 MB 9114 KB 12.60 MB
Download
Download
Download
Download


Academia மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு Academia போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். Academia மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

பல்வேறு இயற்பியல் எடை அலகுகளுக்கிடையே எடையை மாற்றம் செய்யுங்கள்.
Avoirdupois Weight Measure Converter பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
நினைவு மேம்பாட்டு வலைப்பக்கத்திலிருந்து செய்திகள் மற்றும் அறிக்கைகளைப் பெறுங்கள்.
Memory Improvement பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க The Definitive Guide To VoIP, பதிப்பு 1.0
பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பயிற்சிகள், பரீட்சைகள் மற்றும் விளையாட்டுகள் மூலம் வேகமாக தட்டச்ச கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
Letter Chase -- Learn the Keyboard பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்
மதிப்பீடு:5 (Users21)
தரவரிசை எண் கற்பிக்கும் உபகரணங்கள்:13
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்:இலவசச் சோதனை முயற்சி
கோப்பின் அளவு:7.13 MB
பதிப்பு:3.0
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:30/3/2007
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10
மொழிகள்: ஆங்கிலம்
படைப்பாளி:Genesis Software
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):1,518


படைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : Genesis Software
Genesis Software நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 2

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. Academia
2. Instant Memory
2 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க

Academia நச்சுநிரல் அற்றது, நாங்கள் Academia மென்பொருளின் சமீபத்திய பதிப்பை 50 நச்சுநிரல் தடுப்பான் மென்பொருட்களைக் கொண்டுச் சோதித்ததில் எந்த நச்சுநிரல் பாதிப்பும் அறியப்படவில்லை.

சோதனை முடிவுகளுக்கும், மேலதிகத் தகவல்களுக்கும் இங்கேச் சோதிக்கவும்